Loading posts...
  • Remade debatterar i SvD: Stoppa prylsvinnet i offentlig sektor

    I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet (6 december 2019) lyfter Ulf Berglund, vd för Remade in Sweden, Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden samt professorerna
    Oksana Mont och Mattias Lindahl, fram vikten av att ta hand om de avlagda IT-produkterna i samhället.

  • Ny studie: Genombrott för återanvändning av IT-utrustning i kommunerna

    Majoriteten, 57 procent, av landets kommuner väljer idag att skicka sina avlagda datorer, mobiler och andra IT-produkter vidare till återanvändning medan 31 procent skrotar utrustningen när den byts ut. För bara några år sedan skrotades merparten av IT-utrustningen vilket tyder på att samhällsdiskussionen kring hållbarhet, naturresurser och produktlivslängd har fått fotfäste ute i kommunerna. Även bland myndigheterna dominerar återanvändning, men skroten är fortfarande ett vanligt alternativ.