Loading posts...
  • Ny studie: Genombrott för återanvändning av IT-utrustning i kommunerna

    Majoriteten, 57 procent, av landets kommuner väljer idag att skicka sina avlagda datorer, mobiler och andra IT-produkter vidare till återanvändning medan 31 procent skrotar utrustningen när den byts ut. För bara några år sedan skrotades merparten av IT-utrustningen vilket tyder på att samhällsdiskussionen kring hållbarhet, naturresurser och produktlivslängd har fått fotfäste ute i kommunerna. Även bland myndigheterna dominerar återanvändning, men skroten är fortfarande ett vanligt alternativ.